woensdag 11 februari 2015

Jaarprogramma

Tijdens de Bee van januari is het jaarprogramma voor 2015 uitgedeeld

Jaarprogramma  2015  van  “De Lingelappers” te  Gorinchem


28 januari 2015       Tijdens deze bee zal er een show-and-tell gehouden worden van het: ”Randje per week van 2014” We vragen al onze leden, die hier aan hebben meegedaan, hun werkstuk mee te brengen. Klaar of niet klaar.

25 februari 2015      JAARVERGADERING.
                                  Vandaag houden we de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering.                                 .
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u die tijdens de jaarvergadering ter sprake brengen.
Bij verhindering bestaat de mogelijkheid schriftelijk of per e-mail vragen te stellen, door een briefje of e-mail naar de secretaris te sturen.
U kan ook schriftelijk of per e-mail uw stem uitbrengen betreffende het voorstel van het bestuur over de contributieverhoging per 1 januari 2016. Dit kan tot 23 februari.
Na afloop van de vergadering krijgen de leden een presentje.
Daarna is er een gewone bee.

25 maart 2015        Lezing Amish: “Levenswijze in beeld” door mevr. Laura Strating van Laura’s atelier te Amersfoort.

29 april 2015          Vandaag gaan we beginnen met het maken van de blokken voor de verlotingsquilt voor de tentoonstelling in 2017. Breng allemaal uw rood- wit en blauwe lapjes mee!!!

27 mei 2015            Gewone bee.

24 juni 2015          Zomerbee: Dit jaar doen we het op proef.
                              Wat is er anders?
                              U moet zich er voor opgeven bij de penningmeester.
                              De kosten zijn: € 2,50, dit moet vooruit worden betaald.
                              De tijden zijn gelijk aan een normale ochtendbee.
                              Er is geen avondbee, maar alle avondleden zijn van harte welkom  Als er te weinig animo is, gaat het niet door. Dan ontvangt u uw bijdrage terug.

VAKANTIE

26 augustus 2015    Gewone bee

30 september 2015  Weer wat ideeën voor het Holland project voor onze tentoonstelling.
                                   
28 oktober 2015      Gewone bee.

25 november 2015   De feestdagen staan weer voor de deur.  We gaan een leuk decemberwerkje maken.
                              Wat dat gaat worden is nog een verrassing!Vergeet niet de contributie te betalen in januari/februari 2015!!!  NL42 RABO 0300 6586 56  t.n.v. “De Lingelappers” te GORINCHEM.
contributiebedrag: € 25,--.


Let op: Het bankrekeningnummer is gewijzigd.